Sprzęt czyszczący

Myjki wysokociśnieniowe wraz z najpotrzebniejszym osprzętem, oraz agregaty i pistolety malarskie

  • Obróbka strumieniowo-ścierna
  • Czyszczenie
  • Malowanie
  • Skaling
High pressure washers
Scaling equipment
Aggregates and paint gun