Instrumenty pomiarowe

Przyrządy do pomiaru ciśnienia, Przyrządy do pomiaru temperatury, Osprzęt kalibracyjny

  • Pomiary silnika i otoczenia
  • Czujnik gazu
  • Przyrządy do pomiaru ciśnienia
  • Przyrządy do pomiaru temperatury
  • Sprzęt kalibracyjny
  • Przyrządy do pomiaru przepływu
Ship chandler Temperature transmitter
Ship chandler Infrared thermometer
Ship chandler Calibration device