Rury i Łączniki

Umożliwiamy dopasowanie nowych, specyficznych  elementów do istniejącej już instalacji.

  • Couplingi (chwytne, elastyczne, naprawcze)
  • Camlocki
  • Couplingi rurowe 
  • Części zamienne
Ship chandler Camlocks
Ship chandler Couplings grip
Ship chandler Spare Parts couplings