Sprzęt czyszczący

Myjki wysokociśnieniowe wraz z najpotrzebniejszym osprzętem, oraz agregaty i pistolety malarskie

  • Obróbka strumieniowo-ścierna
  • Czyszczenie
  • Malowanie
  • Skaling
Ship chandler High pressure washers
Ship chandler Scaling equipment
Ship chandler Aggregates and paint gun