Sprzęt gaśniczy

Zaopatrzenie statku w niezbędny ekwipunek przeciwpożarowy.

  • Węże gaśnicze
  • Dysze przeciwpożarowe
  • Różnorodne złączki do węży
Ship chandler Fire nozzles
Ship chandler Fire hose
Ship chandler Hose couplings