Zawory

Element służący do kontroli natężenia przepływu cieczy. Wyróżniamy zróżnicowane  rodzaje zaworów:

 • Zawory kulowe
 • Zasuwy
 • Zawory motylowe
 • Zawory bezpieczeństwa
 • Zawory redukcyjne
 • Zawory grzybkowe
 • Zawory rozdzielające
 • Zawory zaporowe
 • Zawory upustowe nadciśnieniowe
 • Zawory sprężynowe
 • Zawory z filtrem
 • Zawory z siłownikiem
 • Osadnik
 • Przeziernik
 • Zawory przeponowe
Ship chandler Double flange valve
Ship chandler Ball valves
Ship chandler High Performance valve